Konkurs matematyczny


pastedGraphic.png

Internetowy i Interaktywny Konkurs Matematyczny

Maks Matematyczny jest oryginalną koncepcją konkursu matematycznego, która wykorzystuje technologie informatyczne. Konkurs w znacznej części nie wymaga wiedzy, ale umiejętności. Stanowi przede wszystkim intelektualną rozrywkę w formie internetowych gier matematycznych. 

Zadaniem konkursowym uczestnika konkursu jest samodzielne rozwiązywanie dwóch zadań optymalizacyjnych w formie internetowych gier matematycznych. W dniu 18.10.2018r. uczeń rozwiązuje zadania konkursowe w szkole, która go zgłosiła, pod nadzorem Szkolnego Koordynatora Konkursu. 

W czasie trwania 45 minutowego podejścia do konkursu, uczestnik sam decyduje jaki czas przeznaczy na realizację jednego zadania konkursowego. Do każdego zadania może podejść w tym czasie dowolną liczbę razy.

Punktacja konkursu bierze pod uwagę wyłącznie najlepsze wyniki osiągnięte w każdym z zadań, z podziałem na kategorię wiekową. Zakończenie udziału w konkursie przed upływem 45 minut nie jest dodatkowo punktowane.

Zawody mogą być zrealizowane w sali informatycznej, na komputerze z dostępem do Internetu. W przypadku problemów z dostępem do komputerów dopuszcza się możliwość wzięcia udziału w zawodach przy wykorzystaniu telefonu komórkowego, tabletu, laptopa itp.

Wyniki konkursu zostaną przekazane na adres e-mail Szkolnego Koordynatora Konkursu, najpóźniej do 2 tygodni po konkursie.

 Zachęcamy do treningu na ubiegłorocznych zadaniach (www.mogalo.pl).

Koszt wzięcia udziału 10zł.

Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o kontakt ze swoimi nauczycielami matematyki do dnia 17.10.2018 r.

NAGRODY

W każdej z 11 kategorii zwycięzca otrzyma nagrody o wartości od 400 zł do 1000 zł ​(w skład wartości może wejść obóz naukowy albo nagroda gotówkowa, albo voucher do wykorzystania u naszych sponsorów lub kombinacja różnych nagród) oraz puchar i medal.

​​W każdej z 11 kategorii uczeń z II miejsca otrzyma nagrody o wartości od 300 zł – 600 zł (w skład wartości może wejść nagroda gotówkowa albo voucher do wykorzystania u naszych sponsorów, albo kombinacja różnych nagród) oraz medal.

W każdej z 11 kategorii uczeń z III miejsca otrzyma nagrody o wartości 250 zł – 500 zł (w skład wartości może wejść nagroda gotówkowa albo voucher do wykorzystania u naszych sponsorów, albo kombinacja różnych nagród) oraz medal.

​​W każdej z 11 kategorii uczeń z IV i V miejsca otrzyma nagrody o wartości 50 zł – 100 zł (voucher do wykorzystania u naszych sponsorów).

​Dalsze miejsca będą nagradzane zgodnie z możliwościami organizatora oraz proporcjonalnie względem liczby uczestników w danej kategorii.

​Wśród nagród znajdą się nagrody pieniężne, vouchery do wykorzystania w sklepach, nagrody rzeczowe, a jeśli możliwości organizacyjne pozwolą również obozy i wycieczki.

​Wybrani uczestnicy, którzy osiągną wynik „bardzo dobry” zostaną nagrodzeni artykułami łamigłówkowymi z wydawnictwa LOGI  http://www.wydawnictwologi.pl)​.

​W każdej szkole 1 uczeń zostanie nagrodzony darmowym udziałem w VII edycji.