24 września Podsumowanie projektu


Ostatni dzień działań projektowych w ramach projektu „Śladami bohaterów – losy polskich i ukraińskich żołnierzy w 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej” był dniem podsumowań.  

            Uczestnicy wzięli udział w zajęciach warsztatowych, które pomogły im w przygotowaniu kolaży podsumowujących projekt. Pojawiło się tu kilka różnych propozycji związanych z tematyką historyczną podejmowaną podczas działań projektowych. Uczniowie zaprezentowali swoje prace, wymienili swoje spostrzeżenia na ich temat, a także podzielili się wrażeniami po udziale w projekcie.

            Młodzież z Częstochowy i Kijowa poszerzyła swą wiedzę o losie żołnierzy walczących podczas bitew stoczonych w 1920 roku, zdobyła nowe informacje o wojnie polsko-bolszewickiej, a swymi działaniami uczciła 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej. Ponadto uczestnicy poszerzyli swą wiedzę z zakresu dziedzictwa kulturowego, zapoznając się między innymi z wirtualnymi zasobami muzeów czy oglądając wartościowe filmy. Przez ostatnie 10 dni uczniowie wzięli udział w licznych lekcjach on-line, warsztatach, quizach oraz konferencji historycznej. Poszerzali swoją wiedzę i zdolności, aktywizując się podczas tworzenia autorskich filmów, prezentacji multimedialnych, kolaży i projektów zabytkowych miejsc w wirtualnej rzeczywistości.

Chociaż tym razem podczas realizacji projektu brakło kontaktu osobistego, to uczestnikom udało się zapoznać dzięki możliwościom Internetu. Uczniowie z Polski i Ukrainy mieli okazję wymienić się swymi doświadczeniami, podzielić efektami wykonanej podczas projektu pracy i poznać specyfikę szkół, do których uczęszczają, a dziś dzięki spotkaniu na platformie Microsoft Teams podsumowali projekt.

            Mimo że działania projektowe dobiegły do końca, istnieje spora szansa, że nawiązana współpraca będzie w dalszym ciągu owocna, a uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych w Częstochowie oraz Szkoły z internatem nr 23 „Korpus Kadetów” w Kijowie spotkają się jeszcze przy realizacji kolejnych przedsięwzięć.