22 września – “I cóż po poecie w czasie marnym?” – poznajemy historie ludzi i dzieł związanych z wojną polsko-bolszewicką lekcja on-line prowadzona przez Muzeum Piłsudskiego w Sulejówku


22 września 2020

Zważając na to, że projekt edukacyjny „Śladami bohaterów – losy polskich i ukraińskich żołnierzy w 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej” odbywa się głównie w przestrzeni wirtualnej, zaproponowana przez organizatorów konferencja historyczna również musiała mieć zmienioną formę. Uczestnicy projektu mieli okazję wysłuchać kilku wykładów, które dzięki udostępnieniu na stronie internetowej projektu www.zst.czest.pl/mc będą też dostępne dla większej grupy osób. Dzięki materiałom z konferencji młodzież mogła poszerzyć swą wiedzę o historii Korpusu Kadetów, o związanym z Częstochową generale walczącym w wojnie polsko-bolszewickiej czy o stosunek częstochowian żyjących na początku XX wieku do wojny polsko-bolszewickiej. Ponadto uczestnicy projektu skończyli swe prace nad prezentacjami multimedialnymi związanymi z wojną polsko-bolszewicką i przedstawili efekty swoich działań.

Dodatkową atrakcją dzisiejszego dnia była muzealna lekcja on-line poprowadzona przez historyka z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Lekcja zatytułowana „I cóż po poecie w czasie marnym?” dotyczyła oczywiście wojny polsko-bolszewickiej. Uczestnicy dowiedzieli się kilku ciekawostek o Józefie Piłsudskim oraz zobaczyli część eksponatów znajdujących się w muzeum. Jutro jeszcze kolejna lekcja, podczas której połączymy się z Sulejówkiem.