21 września


Dziś uczestnicy projektu „Śladami bohaterów – losy polskich i ukraińskich żołnierzy w 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej” pozostali, oczywiście wirtualnie, w Warszawie i jej okolicy.

Młodzież wzięła udział w ciekawych zajęciach warsztatowych on-line zatytułowanych „Przy stole – o kulturze i historii” prowadzonych przez edukatorkę z Muzeum Pałacu w Wilanowie. Zajęcia miały charakter rekonstrukcyjny, uczniowie dowiedzieli się o zasadach i dobrych manierach, które panowały za czasów króla Jana III Sobieskiego, a przy okazji poszerzyli swą wiedzę z zakresu współczesnego savoir-vivre’u.

Po wspólnej lekcji młodzież miała jeszcze spotkanie na platformie Microsoft Teams, w którym wziął udział Komendant Korpusu Kadetów w Częstochowie – Krzysztof Ciupis, podczas którego uczestnicy wymienili się między innymi informacjami o umundurowaniu uczniów szkoły częstochowskiej i kijowskiej.

Dzięki zasobom Internetu uczestnicy projektu dotarli też do ważnego na mapie Polski miejsca związanego z marszałkiem Józefem Piłsudskim – do Sulejówka. Między innymi skorzystali z okazji wirtualnego spaceru po ogrodzie dworku „Milusin”, poszerzyli swą wiedzę o Piłsudskim, a także poznali kilka mitów o roku 1920. W najbliższych dniach uczestnicy projektu wezmą udział w lekcjach muzealnych on-line prowadzonych przez edukatorów z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, dzięki czemu zdobędą kolejne informacje o bitwie polsko-bolszewickiej, w tym o bitwie warszawskiej.