16 września 2020


Dzisiejszy dzień dla uczestników projektu zaczął się pracowicie, a było to spowodowane udziałem w zajęciach warsztatowych związanych z tworzeniem prezentacji multimedialnych o żołnierzach walczących w wojnie polsko-bolszewickiej. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się między innymi, skąd mogą czerpać źródła informacji i jak je selekcjonować. Po zdobyciu wiedzy merytorycznej zabrali się do pracy i zaczęli tworzyć swoje prezentacje, którymi pochwalą się podczas podsumowania działań projektowych.

            Drugim punktem było dalsze zwiedzanie Częstochowy. Zważając na to, że podczas wojny polsko-bolszewickiej wiara odgrywała bardzo ważną rolę w życiu walczących o zachowanie odzyskanej dopiero co niepodległości, nie można pominąć przy tej okazji kultu Matki Boskiej Częstochowskiej. Młodzież zapoznała się z historią klasztoru na Jasnej Górze, a także z historią samego Cudownego Obrazu. Dowiedziała się też o kontekście nazywania Bitwy Warszawskiej – Cudem nad Wisłą, oglądając przy okazji obraz Jerzego Kossaka zatytułowany „Cud nad Wisłą”, na którym nad walczącymi żołnierzami czuwa właśnie Matka Boska. Najważniejsza bitwa wojny polsko-bolszewickiej, czyli Bitwa Warszawska rozegrała się na przedpolach Warszawy w dniach 13-15 sierpnia 1920 roku. Właśnie 15 sierpnia w decydującym momencie bitwy przypadało święto Wniebowzięcia  Najświętszej Marii Panny. Warto też zauważyć, że od 1992 roku na pamiątkę zwycięstwa dzień 15 sierpnia został ustanowiony przez Sejm RP Świętem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Co roku tego dnia odbywają się uroczyste Msze św. w intencji poległych na polu chwały żołnierzy, a przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie odbywa się honorowa zmiana warty w obecności najwyższych władz państwowych.