154. rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego


5 grudnia 1867 roku urodził się Józef Piłsudski. Z powodu pandemii tegoroczne uroczystości rocznicowe były bardzo skromne. Na placu Biegańskiego przedstawiciele władz miasta, częstochowskich szkół oraz związków kombatanckich złożyli kwiaty pod pomnikiem Marszałka.