Zastępstwa
18.01.2019r.  (piątek)

A. Ślęzak (oddelegowana)

1. Im/i grupa zwolniona

4. Im/i M. Fiszer grupy łączone

5. IB/T M. Fiszer

W. Ambicki (oddelegowany)

1. II m/m klasa zwolniona

2. I A/S A. Tomaszewska sala 42 grupy łączone

3. I B/T  A. czerwińska sala 31 grupy łączone

4. II mzb D. Peryga sala 7

5. I Tb1 klasa zwolniona

6. I Tb1 klasa zwolniona

M. Rajca (oddelegowana)

6. II m/m B. Konstanciak grupy łączone sala 38

A. Tomaszewska (opieka)

1. I A/S grupa zwolniona

2. I A/S W. Ambicki grupa łączone sala 42

4. I A/S S. Kościelniak grupy łączone sala 42


Joanna Majchrzak (L4)

18.01.2019 r. (piątek)

1. IV A/S – kl. zwolniona

3. I A/S – E. Twardowska – Mucha s.42

4. II T/T – A. Adamiec (za 8 godz. lek.)

21.01.2019 r. (poniedziałek)

1. IV A/S – kl. zwolniona

2. II TAK gr. 1 – J. Tomczak s.41

3. II TAK gr. 1 – J. Tomczak s.41

4. –

5. I TB1 – K. Stępień

6. II TAK gr. 2 – J. Tomczak s.41

7. II TAK gr. 2 – J. Tomczak s.41


M. Fiszer (L4)

 18.01.2019r. (piątek)

1.      II mzb grupa zwolniona

2.      IB/T K. Stepień

3.      –

4.      Im/i A. Ślęzak sala 23

5.      Im/i A. Ślęzak grupy łączone sala 23

6.      Im/i A. Organa grupy łączone

7.      Im/i A. Ślęzak grupy łączone sala 23

8.      Im/i grupa zwolniona

9.      II Tb2 R. Żurek grupy łączone

 21.01.2019r. (poniedziałek)

3. IIImzw K. Walasek sala 9 za 1l

4. I B/T S. Knol sala 9 za 7l

5. II Tb2 D. Peryga gr. łączone sala 15

6. I B/T S. Knol za 7l

 22.01.2019r. (wtorek)

3. I B/T D. Peryga sala 9 za czwartek 1l

4. II Tb2 A. Pasieka gr. łączone sala 40

5. I A/S A. Hołodniuk sala 9 za piatek 8l

 23.01.2019r. (środa)

1.      I m/i J. Długosz

2.      I B/T K. Walasek za pon. 1l

3.      III Tmu S. Knol

4.  IV TAK R. Żurek

5. IV TAK R. Żurek

6. Im/i R. Żurek

7. I A/S A. Organa sala 9

 24.01.2019r. (czwartek)

4.      I m/i A. Pasieka grupy łączone sala 41

5.      2mzb D.Peryga grupy łączone sala 30a

6.      IImzb D.Peryga grupy łączone sala 30a

7.      I B/T M. Wawrzak za wtorek 8l

 25.01.2019r. (piątek)

1.      II mzb grupa zwolniona

2.      IB/T K. Stepień

3.      –

4.      Im/i A. Ślęzak sala 23

5.      Im/i A. Ślęzak grupy łączone sala 23

6.      Im/i A. Organa grupy łączone

7.      Im/i A. Ślęzak grupy łączone sala 23

8.      Im/i grupa zwolniona

9.      II Tb2 R. Żurek grupy łączone


A.     Hołodniuk L4

18.01.2019r. (Piątek)

1. II T/T klasa zwolniona

2. III TAK klasa zwolniona

3. III TAK klasa zwolniona

4. III Tmu S. Kościelniak sala 34

5. IV Te R. Żurek

6. II Tb1 klasa zwolniona

7. I A/S klasa zwolniona

8. I A/S klasa zwolniona


21.01.2019r.  (poniedziałek)
P. Kaczmarek

7. II Tmu D. Kapkowska sala 39 za wtorek 9l

8. III A/B klasa zwolniona

9. III O/S klasa zwolniona

22.01.2019r. (wtorek)

A. Adamiec (oddelegowana)

7. III O/S R. Włodarczyk grupy łączone sala 40

8. III O/S R. Włodarczyk grupy łączone sala 40

Klasa I B/T po 3 lekcji wychodzi z wychowawcą

M. Rajca L4

18.01.2019r. piątek

2. III A/B grupa zwolniona

3. I m/i P. Rozpondek grupy łączone sala 9

4. II m/m B. Konstanciak gr. łączone sala 37

5. II m/m B. Konstanciak gr. łączone sala 37

6. II m/m B. Konstanciak gr. łączone sala 37

M. Wawrzak(oddelegowany)

18.01.2019r. piątek

6. IV Te R. Żurek

7. IV A/S klasa zwolniona

8. II m/m klasa zwolniona

M. Rajca

22.01.2019r. wtorek

8. III A/B grupa zwolniona

M. Raganiewicz (oddelegowana)

23.01.2019r. Środa

4. I Tb1 R. Perełka grupy łączone sala 23

7. IV TAK grupa zwolniona

8. IV TAK grupa zwolniona

9. I A/S klasa zwolniona

Klasa IV Tb po 3 lekcji wychodzi do kina z wychowawcą

24.01.2019r. czwartek

M. Rajca(opieka)

1. I A/S A. Organa grupy łączone sala 38

2. II T/T B. Konstanciak grupy łączone sala 38

3. II T/T P. Rozpondek grupy łączone sala 9

25.01.2019r. piątek

M. Rajca (opieka)

2. III A/B grupa zwolniona

3. I m/i P. Rozpondek grupy łączone sala 9

4. II m/m B. Konstanciak gr. łączone sala 37

5. II m/m B. Konstanciak gr. łączone sala 37

6. II m/m B. Konstanciak gr. łączone sala 37

Środa 23.01.2019r.

M. Nawrocka (oddelegowana)

2. II Tb2 P. Tondyra sala 7 za czwartek 8l

3. III Tb klasa zwolniona i przychodzi na 4 lekcję

25.01.2019r. piątek

I. Dziuba 

4. IV TAK D. Peryga grupy łączone sala 22

5. IV TAK grupa zwolniona

6. IV TAK grupa zwolniona

7. IV TE E. Suckiel sala 31 za środę 6l

Klasa II T/T wychodzi do kina z wychowawcą po 3 lekcji