Technikum nr 12 im. Jana Pawła II


Technik budownictwa
Technik architektury krajobrazu
Technik inżynierii sanitarnej
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Technik Budownictwa – Poznanie specyfiki budownictwa wojskowego oraz elementów renowacji i rekonstrukcji militarnej - klasa mundurowa
Technik robót wykończeniowych w budownictwie