Szlakiem Niepodległej


W dniach 08 – 10 lutego 2018 r. grupa dyrektorów i nauczycieli częstochowskich szkół brała udział w wyjeździe patriotycznym na Białoruś. Wyjazd zorganizowany został w związku z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę i podziękowaniem za wsparcie przez dyrektorów szkół corocznej zbiórki dla Polaków i polskich dzieci na Wileńszczyźnie. Grupa  z Częstochowy zwiedziła m.in:
Nowogródek – miasto dzieciństwa Adama Mickiewicza, Muzeum Adama Mickiewicza, pomnik wieszcza oraz pozostałości średniowiecznego zamku Mendoga, Świteź – przystanek nad jeziorem oraz przy dworku w Zaosiu – miejscu urodzenia poety.
Wawerka – cmentarz – kwatera żołnierzy AK z oddziału Jana Piwnika „Ponurego”, poległych w walce z Niemcami pod Jewłaszami w 1944 r.
Stankiewicze – polska wieś zniszczona przez Sowietów po zakończeniu drugiej wojny światowej za polską postawę patriotyczną jej mieszkańców – Msza Święta w kaplicy.
Grodno – zwiedzanie miasta, m.in.: Stary i Nowy Zamek, miejsca o istotnym znaczeniu w historii Polski, królewska siedziba Stefana Batorego oraz miejsce abdykacji Stanisława Augusta Poniatowskiego. Rozpościera się stąd piękny widok na rzekę Niemen.
Grupa z Częstochowy spotkała się z przedstawicielami Polskiej Szkoły Społecznej im. św. Jana Pawła II w Grodnie – młodzież ze szkoły przygotowała bardzo wzruszający program artystyczny, a następnie w czasie Studniówki Pani Helena Dubowska dyrektor  szkoły podziękowała za dotychczasowe wsparcie m.in. wiceprezydentowi Częstochowy Ryszardowi Stefaniakowi oraz dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych Rafałowi Piotrowskiemu. Grupa z Częstochowy spotkała się w dniu 10 lutego 2018 r. także z przedstawicielami grodzieńskich Sybiraków (rocznica I wywózki Polaków na Wschód).