Nauczyciele


Nauczyciele uczący w 2017/2018

L.p. Imię i nazwisko nauczyciela Nauczany przedmiot
1 Piotrowski Rafał Historia
2 Rozpondek Patrycja Przedmioty zawodowe, prowadzenie działalności gospodarczej
3 Kowalczyk Kamila Przedmioty zawodowe
4 Adamiec Agata Przedmioty zawodowe
5 Ambicki Witold Przedmioty zawodowe
6 Banasiak Joanna Pedagog
7 Barasińska Aleksandra Język angielski
8 Ciura Marcin Wychowanie fizyczne
9 Ciupis Krzysztof Informatyka, przysposobienie wojskowe
10 Dziuba Ilona Język niemiecki
11 Długosz Justyna Wychowanie fizyczne
12 Dłużniak Adam Historia, wiedza o społeczeństwie
13 Fiszer Marek Wiedza o społeczeństwie, wychowanie fizyczne
14 Gajda Kowalska Maria Język angielski
15 Grabowska Jagoda Przedmioty zawodowe
16 Góra Aneta Geografia
17 Hołodniuk Aneta Język polski, logopeda
18 Kaczmarek Piotr Religia
19 Kapkowska- Jabbar Dorota Przedmioty zawodowe
20 Kazibudzka Aneta Matematyka
21 Kasztelan Marta Matematyka
22 Konstanciak Bożena Przedmioty zawodowe
23 Kościelniak Sławomir Przedmioty zawodowe
24 Kościukiewicz- Kościelniak Anna Przedmioty zawodowe
25 Kowalczyk Anna Chemia
26 Knol Sylwia Przedmioty zawodowe
27 Kramer Joanna
28 Kręciwilk Renata Matematyka
29 Nawrocka- Tazbir Małgorzata Przedmioty zawodowe
30 Orman- Kazik Agnieszka Język polski
31 Organa Aleksandra Język angielski
32 Pasieka Adrian Edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne
33 Perełka Radosław Informatyka
34 Perełka Agnieszka Informatyka, fizyka
35 Peryga Dorota Język angielski
36 Polak Monika Biologia
37 Raganiewicz Magdalena Język angielski
38 Rajca Małgorzata Przedmioty zawodowe
39 Ślęzak Aneta Informatyka, podstawy przedsiębiorczości, podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarcze
40 Sirek Ewelina
41 Sikora Magdalena
42 Stępień Krzysztof Wiedza o kulturze, bibliotekarz
43 Suckiel- Żurkowska Elżbieta Język angielski
44 Stanirowska Magdalena Wychowanie fizyczne
45 Srokosz Kamil Przedmioty zawodowe
46 Sobkowski Jarosław Wiedza o kulturze
47 Szynkiel Dariusz Wychowanie fizyczne
48 Świerczyński Waldemar Przedsiębiorczości, podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, prawoznawstwo
49 Tondyra Piotr Historia
50 Tomczak Joanna Przedmioty zawodowe
51 Tomaszewska Agnieszka Przedmioty zawodowe
52 Twardowska- Mucha Ewelina Język niemiecki, wychowanie do życia w rodzinie
53 Wartacz Justyna Język polski
54 Walasek Katarzyna Język Polski
55 Wawrzak Mariusz Religia
56 Włodarczyk Renata Przedmioty zawodowe
57 Wszołek Magdalena Przedmioty zawodowe
58 Żurek Robert Wychowanie fizyczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr inż.
Małgorzata Rajcaprzedmioty zawodowe4.mgr
Waldemar Świerczyńskipodstawy przedsiębiorczości, podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, prawoznawstwo