15 września rozpoczęły się działania w ramach projektu „Śladami bohaterów – losy polskich i ukraińskich żołnierzy w 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej”. Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem Zespołu Szkół Technicznych w Częstochowie oraz Szkoły z internatem nr 23 "Korpus Kadetów" w Kijowie i został sfinansowany ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji Ministra Edukacji Narodowej.

Podczas 10 dni uczestnicy projektu przede wszystkim zwiększą swą wiedzę związaną z historią – w tym ze wspólnymi działaniami Polaków i Ukraińców podjętymi podczas wojny polsko-bolszewickiej. Realizowane przez młodzież z opiekunami przedsięwzięcia będą odbywały się w dwóch szkołach – w Częstochowie oraz Kijowie, a także zdalnie z użyciem nowych technologii.

Przed uczestnikami między innymi lekcje muzealne on-line, warsztaty, kilka seansów filmowych oraz wirtualne zwiedzanie Warszawy, Zamościa i Częstochowy. Ponadto młodzież będzie miała okazję do aktywności intelektualnej podczas tworzenia prezentacji multimedialnych o żołnierzach oraz nagrywania filmików dotyczących historii i dziedzictwa narodowego.

Efekty działań będziemy mogli śledzić na bieżąco na stronie internetowej www.zst.czest.pl/mc